Comisia Europeana. Ultimul avertisment pentru incalcarea legislatiei UE in domeniul mediului

19 Martie 2010

Comisia Europeana a transmis, joi, 18 martie 2010, Romaniei un ultim avertisment cu privire la un caz de incalcare a legislatiei UE in domeniul evaluarilor impactului de mediu.

 

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, ”in 2007, in Romania s-a construit o fabrica de formaldehida fara autorizatie si inainte de realizarea unei evaluari a impactului de mediu. Initial, autoritatile romane au emis o decizie de demolare a fabricii, insa ulterior o judecatorie locala a anulat  aceasta decizie. Comisiei nu i s-a adus la cunostinta aplicarea niciunei sanctiuni asupra operatorului economic. Daca nu se iau masuri corespunzatoare in urma celui de-al doilea avertisment, Romania ar putea fi adusa in fata Curtii Europene de Justitie.

 

Comisarul European pentru Mediu, Janez Potočnik, a declarat:„Simpla existenta a legislatiei nu este niciodata suficienta: ea trebuie sa se aplice si in practica. Romania trebuie sa se asigure ca in astfel de cazuri se realizeaza evaluarile impactului de mediu si ca orice hotarari ulterioare sunt respectate.”

 

60 000 de tone de formaldehida

 

Comisia transmite Romaniei un ultim avertisment legat de faptul ca a permis constructia unei instalatii industriale de proportii inainte de realizarea evaluarii corespunzatoare a impactului de mediu.

 

Plangerea priveste constructia ilegala a unei instalatii care ar urma sa fabrice 60 000 de tone de formaldehida pe an. Decizia initiala de demolare a fost anulata ulterior in instanta. Nu au fost luate masuri corespunzatoare de sanctionare a operatorului si nici de asigurare a aplicarii practice a legislatiei UE. Romania a incalcat mai multe texte de referinta ale legislatiei de mediu a UE, inclusiv Directiva privind impactul asupra mediului[1] si Directiva Seveso[2], al carei scop este prevenirea pericolelor de producere a unor accidente majore care implica substante chimice periculoase. Primul avertisment scris a fost trimis in octombrie 2009 si Romania si-a prezentat observatiile in noiembrie.

 

Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48).

 

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implica substante periculoase (JO L 10, 14.1.1997, p. 13-33).

 

Deoarece in raspunsul sau Romania nu a reusit sa elimine indoielile cu privire la incalcarea legislatiei in materie, Comisia considera ca acesta este nesatisfacator si lanseaza un al doilea avertisment care reprezinta totodata ultimul demers inainte de sesizarea Curtii Europene de Justitie.

 

Comisia detine competenta de a actiona in justitie un stat membru care nu isi respecta obligatiile ce ii revin in temeiul legislatiei comunitare, in conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

 

Procedura de incalcare (infringement) debuteaza cu un prim avertisment scris („Scrisoarea de somare”) adresat statului membru vizat, care trebuie sa isi prezinte observatiile in termen de doua luni.

 

In cazul in care Comisia nu este multumita de raspunsul primit, aceasta prima scrisoare poate fi urmata de avertismentul scris final („Aviz motivat”), prin care se clarifica elementele constitutive ale incalcarii si i se solicita statului membru sa se conformeze intr-un termen delimitat, de obicei de doua luni.

 

Daca nu se iau masuri nici in urma avertismentului final scris, Curtea de Justitie poate fi sesizata in acest sens. Daca hotararea Curtii nu este favorabila statului membru, acesta trebuie sa ia masurile necesare pentru a o respecta.

 

Daca, in ciuda hotararii Curtii,  statul membru tot nu ia masuri, se initiaza o a doua runda de proceduri in temeiul articolului 260 din tratat, de aceasta data cu un singur avertisment prealabil scris. In urma celei de-a doua runde se pot impune sanctiuni financiare statului membru respectiv.”

Sursa: Juridice.ro

*email-ul nu va fi public